नेपालका हालसम्मका प्रधानन्यायाधीश

चोलेन्द्रशमसेर जबरा २९ औं प्रधानन्यायाधीश (२०७५ पौष १७) हुन् । हरिप्रसाद प्रधान दुइ कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।

नेपालका हालसम्मका प्रधानन्यायाधीश

१. हरिप्रसाद प्रधान
⇨(२००८/०४/२६-२०१३/०२/०७)

२. अनिरुद्रप्रसाद सिंह
⇨(२०१३/०२/०८-२०१६/०३/१५)
३. हरिप्रसाद प्रधान (दुइ कार्यकाल)
⇨(२०१८/०८/२९-२०२०/०८/२९)
४. भगवतिप्रसाद सिंह
⇨(२०२०/१२/२७-२०२७/०३/२६)
५. रत्नबहादुर विष्ट
⇨(२०२७/०४/११-२०३३/०४/२२)
६. नयनबहादुर खत्री
⇨(२०३३/०४/२४-२०४२/०८/२५)
७. धनेन्द्रबहादुर सिंह
⇨(२०४२/०८/२६-२०४८/०८/२०)
८. विश्वनाथ उपाध्याय
⇨(२०४८/०८/२२-२०५२/०६/१०)
९. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
⇨(२०५२/०६/१०-२०५३/११/०३)
१०.त्रिलोक प्रताप राणा
⇨(२०५३/११/०४-२०५४/०६/०१)
११. ओमभक्त श्रेष्ठ
⇨(२०५४/०६/०२-२०५४/१२/३०)
१२. मोहनप्रसाद शर्मा
⇨(२०५४/१२/३१-२०५६/०९/०१)
१३.केशव प्र. उपाध्याय
⇨(२०५६/०९/०२-२०५९/०८/१९)
१४.केदारनाथ उपाध्याय
⇨(२०५९/०८/२०-२०६०/१०/०६)
१५.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
⇨(२०६०/१०/०७-२०६१/०९/२९)
१६.हरिप्रसाद शर्मा
⇨(२०६१/१०/०१-२०६२/०४/१४)
१७.दिलिपकुमार पौडेल
⇨(२०६२/०४/१६-२०६४/०५/२२)
१८.केदारप्रसाद गिरी
⇨(२०६४/०६/१८-२०६६/०१/२४)
१९.मीनबहादुररायमाझी
⇨(२०६६/०१/२५-२०६६/१०/२७)
२०.अनुप राज शर्मा
⇨(२०६६/१०/२८-२०६६/१२/१२)
२१.रामप्रसाद श्रेष्ठ
⇨(२०६६/१२/१३-२०६८/०१/२२)
२२.खिलराज रेग्मी
⇨(२०६८/०१/२३-२०७०/१०/२८)
२३.दामोदरप्रसाद शर्मा
⇨(२०७०/१२/२७-२०७१/०६/२३)
२४.रामकुमार प्र. शाह
⇨(२०७१/०६/२४-२०७२/०३/२२)
२५.कल्याण श्रेष्ठ
⇨(२०७२/०३/२३-२०७२/१२/३०)
२६.सुशीला कार्की
⇨(२०७३/०३/२७-२०७४/०२/२४)
२७. गोपाल पराजुली
⇨(२०७४/०३/०२-२०७४/११/३०)
२८.ओम प्रकाश मिश्र
⇨(२०७५/०५/२६-२०७५/०९/१७)
२९.चोलेन्द्रशमसेर जबरा
⇨(२०७५/०९/१८-
Susmita Paudel

An administrative professional in Nepal with having "we can" attitude. She love to share what she has learned.

Post a Comment

Previous Post Next Post