Recent posts

View all

प्रतापपुर गाउँपालिकाको बसाई र कार्य अनुभव

प्रतापपुर गाउँपालिकाको २ बर्षको बसाई अनि कार्य अनुभव। सरकारीको सेवाको पहिलो कार्यालयको रूपमा प्रतापपुर गाउँपालिकामा २०७६ पौष…

Read more

३० औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रमको कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन

परिचयः   अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन , २०७४ ले “ अपाङ्गता भएका व्यक्ति ” भन्नाले शारीरिक , मानसिक , बौद्धि…

Read more

मौलिक हक र कर्तव्य

भाग – ३ मौलिक हक र कर्तव्य १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः ( १) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने…

Read more
Load More
That is All